nieuws

Leeromgeving Veiligheid

Het ministerie van Veiligheid en Justitie subsidieert 10 pilots Leeromgeving Veiligheid door Mellinksocialeveiligheid en het HBD  ( nu het CCV )

Met de leeromgeving Veiligheid realiseren we betrokkenheid van het “Maatschappelijk Middenveld” bij het realiseren van Veiligheidsdoelen van de Gemeentelijke veiligheidsagenda.

Er zijn inmiddels Leeromgevingen gerealiseerd in Zeist, Nieuwegein, Houten, Utrecht en Tiel.

Het ROC Midden Nederland en het MBO Amersfoort werken samen aan het realiseren van een “Duurzame” leeromgeving Veiligheid.

Mellinksocialeveiligheid faciliteert de leeromgeving en werkt samen aan de continuering ervan met het CCV en de Ecabo