nieuws

Handelingskader BIJ Burgemeesters afgerond

Begin september heeft de VNG het Handelingskader BIJ (bestuurlijke informatie Justitiabelen) gepresenteerd. Mellinksocialeveiligheid heeft, eerst in opdracht van het Ministerie van Veiligheid&Justitie en later in opdracht van de VNG gewerkt aan een handelingsperspectief voor Burgemeesters in het omgaan met terugkerende ex gedetineerden waarbij Maatschappelijke onrust een thema is. 176 Gemeenten doen inmiddels mee aan de pilot. Het Ministerie van V&J heeft wetgeving ontwikkeld om de informatiepositie van Burgemeesters ook wettelijk te verankeren.

Op een “besloten” site in het Openbare Orde en Veiligheidsdomein (OOV) van de VNG is het Handelingskader zo ingericht dat de “gemandateerden” (OOV adviseurs van de Burgemeesters) hun ervaringen kunnen delen en “good practices” uit wisselen.

Mellinksocialeveiligheid heeft daarbij de rol van Moderator van de redactieraad. Met de redactieraad wordt de kennisomgeving actueel en relevant gehouden.