nieuws

Handelingskader BIJ Burgemeesters afgerond

Begin september heeft de VNG het Handelingskader BIJ (bestuurlijke informatie Justitiabelen) gepresenteerd. Mellinksocialeveiligheid heeft, eerst in opdracht van het Ministerie van Veiligheid&Justitie en later in opdracht van de VNG gewerkt aan een handelingsperspectief voor Burgemeesters in het omgaan met terugkerende ex gedetineerden waarbij Maatschappelijke onrust een thema is. 176 Gemeenten doen inmiddels mee aan de pilot. Het Ministerie van V&J heeft wetgeving ontwikkeld om de informatiepositie van Burgemeesters ook wettelijk te verankeren.

Op een “besloten” site in het Openbare Orde en Veiligheidsdomein (OOV) van de VNG is het Handelingskader zo ingericht dat de “gemandateerden” (OOV adviseurs van de Burgemeesters) hun ervaringen kunnen delen en “good practices” uit wisselen.

Mellinksocialeveiligheid heeft daarbij de rol van Moderator van de redactieraad. Met de redactieraad wordt de kennisomgeving actueel en relevant gehouden.


nieuws

Oprichting Stichting Sport en Veiligheid

Samen met Peter Vogelzang, Wim Broer en Jaap van der Steen de stichting Sport en Veiligheid opgericht.

De stichting stelt ten doel “Het bevorderen van de veiligheid, in en door de sport in de meest brede zin van het woord.

Kern daarbij is het vergaren van Kennis, Het faciliteren van leren en ontwikkelen in Sport en Veiligheid en het (doen) faciliteren van de Landelijke overheid, gemeenten, sportorganisaties, verzekeraars, belangenorganisaties, sporters en vrijwilligers in de sport en anderen die betrokken zijn bij Sport en Veiligheid.


nieuws

Leeromgeving Veiligheid

Het ministerie van Veiligheid en Justitie subsidieert 10 pilots Leeromgeving Veiligheid door Mellinksocialeveiligheid en het HBD  ( nu het CCV )

Met de leeromgeving Veiligheid realiseren we betrokkenheid van het “Maatschappelijk Middenveld” bij het realiseren van Veiligheidsdoelen van de Gemeentelijke veiligheidsagenda.

Er zijn inmiddels Leeromgevingen gerealiseerd in Zeist, Nieuwegein, Houten, Utrecht en Tiel.

Het ROC Midden Nederland en het MBO Amersfoort werken samen aan het realiseren van een “Duurzame” leeromgeving Veiligheid.

Mellinksocialeveiligheid faciliteert de leeromgeving en werkt samen aan de continuering ervan met het CCV en de Ecabonieuws

Miljoenendeal voor Eemstroom

Het duurzame energiecollectief Eemstroom gaat samen met grootleverancier Eneco de gemeente Amersfoort vier jaar lang van groene stroom voorzien. Met de deal die gisteren openbaar werd gemaakt, is een omzet gemoeid van zo’n vier miljoen euro.

Het meerjarencontract met de gemeente is volgens Mellink een geweldige steun in de rug voor Eemstroom, dat het collectief en daarmee betaalbaar afnemen van schone stroom combineert met investeringen in duurzame milieuvriendelijke) energieprojecten op plaatselijk niveau.

Volgens het Amersfoortse college kwam Eneco met het gunstigste aanbod. De gemeente Amersfoort neemt voor haar openbare gebouwen en voor de openbare ruimten in de stad jaarlijks voor ongeveer een miljoen euro aan stroom af. Wethouder Sebastiaan van ’t Erve is als portefeuillehouder duurzaamheid zeer tevreden met de aanbesteding, zei hij gisteren in een reactie. ,,Ik vind het goed nieuws dat een lokale partij bij ons het beste voorstel
qua prijs en duurzaamheid op tafel heeft gelegd. Voor ons als gemeente betekent dit dat we niet te veel betalen en dat we duurzame stroom gebruiken,’’ aldus Van ’t Erve.

Download artikel AD/Amersfoortse Courant Miljoenendeal voor Eemstroom dd 16 november