Een bijdrage leveren aan complexe maatschappelijke vraagstukken door verbindingen te maken
in het denken en werken in sociale veiligheid.

lees verder over Mellink Sociale Veiligheid